ОБЩИ УСЛОВИЯ

 ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ACQUADELLELBA-BG.COM

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. ЗоМа ООД, ЕИК 204724138, с адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучер №23 се явява Продавач, по силата на настоящите Общи условия.
 2. Потребител на сайта www.acquadellelba-bg.com, който свободно избира да закупи конкретен продукт чрез натискане на бутона „Купи“ в страницата, се явява Купувач, по силата на настоящите Общи условия.
 3. Продавачът и Купувачът, съгласно описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), декларират, че приемат условията, изложени по-долу.
 4. Купувачът се идентифицира, с цел възпроизвеждане на заявката му за съгласие с Общите условия и за направената поръчка, чрез съхранение в лог-файлове на сървъра на acquadellelba-bg.com, съхранение на IP адреса на Купувача и всяка друга информация.
 5. Продуктите на интернет страницата на acquadellelba-bg.com представляват онлайн каталог, представящ продуктовата линия на Продавача, и не са оферти с правно обвързващ характер.
 6. Когато Купувачът подаде заявка за поръчка на продуктите, сложени в количката, той се съгласява да закупи тези продукти и това действие е правно обвързващо. След като Купувачът получи потвърждение за направената от него поръчка, се приема, че договорът е сключен.
 7. Ако продуктите не са складово налични, Продавачът има право да откаже доставка на вече потвърдена поръчка. В такъв случай Продавачът се задължава в рамките на работната седмица да информира Купувача за липсата на заявената стока чрез електронния адрес или телефонния номер, които Купувачът е предоставил. При направен превод по сметката на Продавача, Купувачът може да реши дали сумата да му бъде възстановена, да откаже направената поръчка или да я замести с друга поръчка.
 8. Договорният език е български и плащанията се извършват в български левове с ДДС.

 

ДОСТАВКА

 1. След като стоката се предаде на куриер, Продавачът се освобождава от отговорност за повреждане или загубване на стоката при доставка и риска това да се случи се поема изцяло от Купувача. Продавачът не носи отговорност за забавяне на доставката.
 2. В момента, в който стоката бъде доставена, Купувачът или упълномощено от него лице следва да я прегледа внимателно и да докладва незабавно на Продавача, в случай че тя е повредена. Ако се установи, че щетите са нанесени по време на доставката, Продавачът не дължи обезщетение на Купувача. Когато Продавачът посочва писмено датата и часа на доставка, заявлението е с обвързващ характер. При посочването на неверни (сгрешени) данни от Купувача, Продавачът е освободен от всякакви задължения за изпълнение на поръчката.
  1. Когато стоката се предава, Купувачът или трето лице разписват свързаните с нея документи. Трето лице е всеки, който приема стоката и се намира на адреса за доставка, посочен от Купувача.
  2. Когато доставената стока се различава видимо от стоката, която е поръчана, Купувачът има право да изиска замяна в рамките на 24 часа от получаването ѝ, със стока, която да отговаря на направената от него заявка за покупка.

 

ЦЕНИ

 1. В посочената цена на всяка отделна стока на сайта не е включена стойността на доставката. Тя се поема от Купувача отделно и се посочва при потвърждаване на поръчката в сайта.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

 1. Купувачът има право да разглежда и поръчва продуктите, обявени на сайта, както и да се информира за състоянието на стоката, която е поръчал.
 2. Купувачът е изцяло отговорен за защитата на потребителското си име и парола, както и за всякакви останали действия от него или от друго лице, което ги използва. Купувачът се задължава да уведомява мигновено Продавача винаги, когато установи неправомерен достъп чрез използване на потребителското му име и парола или при опасност от използването им.
 3. Купувачът заплаща цената на поръчката си съгласно начина, обявен на сайта на acquadellelba-bg.com
 4. Купувачът е задължен да посочва точен и актуален телефон, електронен адрес и адрес за доставка, да заплаща цената на стоката, разходите по транспорта ѝ, когато не е упоменато, че е безплатен, както и да осигури достъп и възможност за получаването ѝ.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

 1. Право на Продавача е да запазва данни, които са разположени на сървъра на acquadellelba-bg.com.
 2. Продавачът е в правото си да прекратява или променя предоставяните услуги, без да информира Купувача и във всеки момент, в който прецени, когато Купувачът ползва тези услуги в нарушение на настоящите условия. Продавачът не е отговорен за претърпени вреди или пропуснати ползи от страна на Купувача или трето лице, настъпили в резултат от прекратяване, променяне или ограничаване на услугите, изтриване, промяна, загубване, неточност или недостоверност на информация, която се използва и е станала достъпна чрез acquadellelba-bg.com.
 3. След като заявената за поръчка стока бъде заплатена, Продавачът е задължен да предостави собствеността на заявената за поръчка стока на Купувача и да достави заявената за поръчка стока в срок.
 4. Право на Продавача е да събира и използва информация, касаеща Купувача, без значение дали той е регистриран.
 5. Описаната в чл. 19 на настоящите Общи условия информация може да се използва от Продавача с цел подобряване на предлаганите услуги, освен ако Купувачът не изпрати изричното си несъгласие на имейл адрес: elba@zoma.bg. Целите, за които Продавачът използва информацията, са съобразени с българското законодателство и приложимите международни актове.
 6. Продавачът има право да инсталира на компютрите на своите потребители кукита (cookies) – текстови файлове, които се запазват на твърдия диск на компютъра на потребителя и позволяват проследяването на неговите действия.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Личните данни, записани при извършване на поръчка от Купувача, се считат за строго конфиденциални. С попълването на личните си данни при регистрацията се счита, че Купувачът дава изричното си съгласие за събиране, обработване и съхранение на тези лични данни от Продавача в съответствие с действащото законодателство. Предоставените данни се използват единствено и само за изпълнение на поръчката и Продавачът се задължава да не ги предоставя на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от закона със съответното съдебно разрешение.

 

ИЗМЕНЕНИЯ

 1. Продавачът може да променя Общите условия по всяко време, в случай на промени на предоставяните услуги, в законодателството и др. Продавачът е задължен да уведомени Купувача за изменения в Общите условия чрез съобщения на видно място на сайта acquadellelba-bg.com, оставяйки достатъчен срок на Купувача да се запознае с тях. Ако в предоставения срок Купувачът не упомене, че отхвърля промените, се счита, че ги приема, а ако заяви, че не е съгласен с тях, Продавачът е в правото си да прекрати предоставянето на услуги на Купувача.

 

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

 1. Купувач, поръчал стока от електронния магазин acquadellelba-bg.com, има право да откаже доставената стока според чл. 55, ал. 1 от ЗЗП и може да я върне в 14-дневен срок от датата на получаването без да дължи обезщетение или неустойка.
 2. Връщане на платени с карта суми се правят чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането. ЗоМа ООД ще възстанови на Купувача заплатената от него сума в срок от 20 дни от датата на отказ от стоката, съобразно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите.
 3. Купувачът се задължава да върне стоката във вида, в който е получена, и без да е използвана.
 4. Транспортните разходи остават за сметка на Купувача, съобразно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

РЕКЛАМАЦИЯ

 1. Рекламации за качество се уреждат в съответствие с Глава V на ЗЗП. Продавачът не носи отговорност за евентуални несъответствия на стоката с предварително обявените условия, в случай че такива несъответствия се дължат на неправилно съхранение или употреба на стоката от Купувача. За несъответствие на стоката се счита обективно несъответствие на характеристиките на доставена стока с обявените в сайта характеристики.
 2. В случай на рекламация транспортните разходи са за сметка на ЗоМа ООД.
 
Сайтът използва "бисквитки". Научи повече
Приемам (затвори)
Сайтът използва "бисквитки". Научи повече
Приемам (затвори)